SEÇİMLER 2021 'DE

TÜRKİYE

SEÇİMLER

SEÇİMLER TOKYO OLİMPİYATLARI SONRASINDA YAPILACAK

Olimpiyatların ertelenmesinin ardından Bağımsız Federasyonların seçimlerinin ne zaman yapılacağı sorusu cevabını buldu. Spor Genel Müdürlüğünün federasyonlara  gönderdiği yazıyla seçimlerin önümüzdeki yılki Tokyo olimpiyatlarının ardından yapılacağını duyurdu. 

2020 yılında yapılması gereken Yaz Olimpiyat Oyunları Uluslararası Olimpiyat Komitesi
(IOC) tarafından dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl sonrasına
ertelenmiştir.
3289 sayılı “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu”nun Ek 9 uncu maddesi 3 üncü fıkrası
ile Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in10
uncu maddesi hükümlerine göre; Bağımsız Spor Federasyonları olağan genel kurullarının;
olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz
olimpiyat oyunlarının bitiminden, Kanunun Ek 9 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği
12/4/2011 tarihinden sonra kurulacak federasyonlarda ise; kararın Resmi Gazetede
yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılacağı öngörülmüştür.
Buna göre, hem Kanun hem Yönetmelik hükmü uyarınca spor federasyonlarının
olağan genel kurullarının olimpik veya paralimpik spor dallarının ilgili olimpiyat oyunlarının,
diğer spor dallarında ise yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren üç ay içerisinde
yapılması zorunludur.
Öte yandan, 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinde olağan genel kurulun
yapılacağı tarihler belirlenmesine rağmen federasyon başkanlarının görev süresine ilişkin
herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle, Yönetmeliğe göre daha üst
düzenleyici işlem durumda bulunan Kanuna göre, federasyon başkanlarının olağanüstü genel
kurul yapılmasına ilişkin haller dışında, görev süreleri olimpik veya paralimpik spor dallarının
ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında ise yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden
itibaren üç ay içesinde yapılacak genel kurula
kadar devam edecektir.
Yukarıda belirtilen sebeplerle, Covid-19 salgınının meydana getirdiği olağanüstü
durum ve Olimpiyat oyunları hazırlıkları da gözetilerek; 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu
maddesi uyarınca olimpik veya paralimpik spor dallarının yaz olimpiyat oyunlarıyla ilgili olan
spor federasyonları ile olimpik veya paralimpik olmayan spor dallarının bağlı olduğu spor
federasyonlarının olağan genel kurullarının 2021 yılında Tokyo’da yapılacak Yaz Olimpiyat
Oyunlarının bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması ve bu süre zarfına kadar mevcut başkan, yönetim ve diğer kurulların görevlerine devam etmesi,Bu kapsamda, Covid-19 salgını ile ilgili olarak Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve diğer
ilgili kurumların aldıkları tüm tedbirlere titizlikle uyulmak kaydıyla, 2021 Tokyo Olimpiyat ve
Paralimpik oyunları hazırlık çalışmalarının aksatılmasına mahal verilmeden
sürdürülmesi hususlarına

Bilgi ve gereğini rica ederim.

TOP