• TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU

İşitme Engelliler Futbol 1.Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu


.


Federasyonumuzun 2018 yılı eğitim faaliyetleri programında yer alan “İşitme Engelliler Futbol 1.Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu”nun 26 Ocak – 06 Şubat 2018 tarihleri arasında Ankara’da yapılması planlanmaktadır.

 

Kursa başvurular E-DEVLET sistemi üzerinden yapılacak ve buna göre değerlendirilecektir. Sistem üzerinden başvuru yapıldıktan sonra alınan REFERANS NUMARASI ile bankaya gidilecek ve banka ücreti olan 500,00 TL. yatırılacaktır.

 

E-DEVLET sistemi üzerinden başvuru için adım adım izlenecek yol aşağıda gösterilmiştir.

Konu ile ilgili federasyonumuza ulaşıp bilgi alınabilir. irtibat numarası:0312 311 08 19

 

 

Kursa sadece işitme engelli kişiler katılabilecektir. Antrenörlük kursuna son başvuru tarihi   22 Ocak 2018 Pazartesi günü saat mesai bitimine kadardır. Bu saatten sonra sistem otomatik olarak kapanacak ve kesinlikle başvuru alınmayacaktır. Kursa yeterli sayıda başvuru olmadığı takdirde (en az 10 kişi) kurs iptal edilecektir.

 

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu

Halk Bankası Yenişehir Şubesi

İBAN NO: TR70 0001 2009 2120 0016 0001 68

 

1.Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursuna katılabilmek için gerekli Şartlar;

 

 

1.  İşitme Engelli Olmak

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.(Bütün Kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz)

3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak.

4. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

5. En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak.

6. 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı resmi gazetede yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

Antrenörlük Kursuna katılabilmek için istenen belgeler;

1. İki Adet vesikalık fotoğraf (orijinal olacak)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (SGM ilgili birimler, GHSİM, çalıştığı resmi kurumlar veya noter tarafından tasdik edilecektir.) (ıslak imzalı)

3. Adli sicil kaydı sorgulaması (aslı)

4. Sağlık kuruluşlarından alınacak Sağlık Raporu (aslı)

5. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden ceza almadığına dair yazı (aslı)

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi (fotoğraf ve tc numarası görünecek)

7. Kurs ücretini ödediğine dair banka dekontu.

 

Kurs Programı için TIKLAYINIZ

 

BİLGİ: Söz konusu antrenörlük kursu yeterli başvuru sayısına ulaşıldığı takdirde açılacaktır. Aksi takdirde kurs açılmayacaktır. Kurs için gerekli olan evrakların aslı ve banka dekontu 26 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da kurs yöneticisi tarafından elden teslim alınacaktır. Başvuru için son tarih 22 Ocak 2018 olup, bu tarihte ilgili branştaki kursun açılıp açılmayacağı kesin olarak duyurulacaktır.


Ekleyen: Federasyon   Okunma Sayısı: 299