Dokumanlar

1

Milli Sporcu Belgesi Başvuru Dilekçesi Örneği

2

Sporcu Özgeçmiş yazısı (İlgili Makama Başvuru Dilekçesi)

3

Milli Sporcular için Ödül Talep Dilekçesi

4

Milli Takım Antrenörleri için Ödül Talep Dilekçesi

5

Kulüp Antrenörleri için Ödül Talep Dilekçesi

6

Kulüpler için Ödül Talep Dilekçesi

7

Devlet Sporculuğu ve Şeref Aylığı için Başvuru Dilekçesi Örneği

8

Şeref Aylığı Arttırımı için Başvuru Dilekçesi Örneği

9

Şeref Aylığı için Güvenlik Soruşturma Formu

10

Milli Takım Antrenörü Bilgi Formu

11

Kulüp Antrenörü Bilgi Formu

12

Transfer Sözleşmesi

13

Spor Kulübü Muvafakat Belgesi

14

Sporcu Transferi Veli İzin Belgesi

15

Sporcu Kulüp İlişki Belgesi

16

Sporcu Lisansı için Sağlık Beyanı

17

Sporcu Taahhütnamesi

18

Milli Sporcu Bilgi Formu

19

İŞLEM ÜCRETLERİ TABLOSU

20

Geçici Transfer için Kulüp Muvafakat Belgesi

TOP